CUBES Software - det eneste system, som levede op til Danske Spils krav

UDFORDRINGEN

Danske Spil havde brug for et HR system, hvor de fysiske arkiver blev digitale og samtidig åbne, så alle medarbejdere fik adgang til løbende at opdatere og se deres egne stamdata, samtaler og ferie/fravær.

PROCESSEN

Danske Spil påpeger, at supporten hos CUBES Software er i top. Her oplevede de, at der var meget kort fra henvendelse til handling, hvilket var guld værd, når man, som Danske Spil, var i gang med en større omstillingsproces.

RESULTATET

Efter implementeringen af CUBES Software har Danske Spil opnået større gennemsigtighed og synlighed af deres HR-data. Fokus er drejet fra status til udvikling, samtidig med at det er blevet lettere at overholde de stigende dokumentationskrav fra myndighederne.

”Det har stor betydning for prisen, at vi ikke er nødt til at tilkalde dyre konsulenter ved de mindste rettelser, men selv kan lave nye kriterier og sætte skabeloner op”

- Liselotte Jørgensen,  HR-udviklingskonsulent, Danske Spil

Om Danske Spil

Danske Spil leverer dagligt spil til alle danskere. 

Danske Spil har kontor i Brøndby og har ca. 400 medarbejdere og ca. 4.500 forhandlere. 

Danske Spil ser bort fra store standardsystemer og har i stedet valgt Cubes Software som leverandør af IT-system til håndtering af MUS-samtaler, personaledata og målstyring.

”Vi valgte Cubes Software som leverandør på grund af brugervenligheden, prisen, fleksibiliteten og supporten,” fortæller Liselotte Jørgensen, HR-udviklingskonsulent hos Danske Spil, og uddyber: ”Vi ønskede et system, hvor de fysiske arkiver blev digitale og samtidig åbne, så alle medarbejdere har adgang til løbende at opdatere og se deres egne stamdata og MUS-samtaler samt registrere ferie og fravær. Systemet fra Cubes Software var det eneste, som levede op til disse krav,” forklarer hun.

 

Søgbare data udgør en værdi

Systemet fra Cubes Software er en portal, der fungerer som organisations- og personaleløsning, idet alle relevante informationer i virksomheden bliver samlet. Formålet er at gøre data strategiske ved at gøre dem tilgængelige: ”Virksomhedens mange data udgør en værdi, når medarbejdere har adgang til dem, mens skjulte og svært tilgængelige data er værdiløse. Systemet gør det muligt for medarbejderne at deltage aktivt i deres personlige HR-processer. Det øger motivationen hos den enkelte medarbejder og frigiver ressourcer i HR-afdelingen til at udvikle organisationen,” forklarer Michael Ege, direktør i Cubes Software.

 

Lettere at følge op på målene

Danske Spil har udbygget HR- og MUS-modulerne fra Cubes Software med et målstyringssystem, som gør det nemmere for både ledelse og medarbejdere at følge virksomhedens mål. ”Med det nye system kan medarbejderne tydeligt se, hvordan de hver især bidrager til at nå de fælles overordnede mål, som virksomheden har sat for det kommende år. Samtidig er det blevet lettere for ledelsesgruppen at følge op og foretage korrigerende handlinger,” siger Liselotte Jørgensen.

 

Brugervenligheden overbeviste Danske Spil

Brugervenligheden i systemerne fra Cubes Software overbeviste Danske Spil: ”Systemerne er så indlysende lette at bruge, så alle kan finde ud af det. Troen på at medarbejderne vil tage det her system til sig, fordi det er så enkelt at benytte, var meget afgørende for valget af Cubes Software,” siger Liselotte Jørgensen.

 

Fleksibelt produkt

Samtidig med høj brugervenlighed har Danske Spil fået et meget fleksibelt produkt, som de selv kan rette til. ”Det har stor betydning for prisen, at vi ikke er nødt til at tilkalde dyre konsulenter ved de mindste rettelser, men selv kan lave nye kriterier og sætte skabeloner op. Så både i indkøbspris og rettelser er dette system langt billigere end, hvis vi havde valgt et stort standardsystem. Desuden er supporten i top hos Cubes Software. Der er meget kort fra henvendelse til handling, og det er guld værd, når man er i gang med en større omstillingsproces i virksomheden,” forklarer Liselotte Jørgensen.

 

Fokus på udvikling

Danske Spil fik en prøveversion med egne data, som overbeviste dem om, at Cubes Software var den rigtige leverandør, og i løbet af få måneder var systemet implementeret. ”Alle medarbejdere, ledere og HR-ansatte har opnået en større gennemsigtighed og synlighed af relevante HR-data, der kan understøtte forretningen i den daglige drift og dreje fokus fra status til udvikling. Hertil hører, at virksomheden har fået lettere ved at overholde de stigende dokumentationskrav fra myndighederne,” siger Liselotte Jørgensen.