CUBES BASIS

Få overblik og indsigt 

CUBES basis moduler kommer alle sammen med som standardmoduler, når I installerer CUBES.
De danner grundlaget for at komme i gang med HR systemet:

  • Få overblik over jeres organisation med vores 'intelligente organisationstruktur'
  • Få indblik i kvaliteten af jeres stamdata med vores flotte oversigter
  • Få nøjagtige data over, hvem der har ændret hvad og hvornår

Master data

CUBES samler alle medarbejdernes stamdata ét sted. Vi har alle former for stamdatafelter, og I kan vælge mellem mere end 100 felter. I kan se alt fra persondata, som navn og adresse, til ansættelsesdata, som titel, ansættelsesdato og -type. Derudover har I mulighed for at tilføje flere felter, som I selv definerer. Informationer er hurtige og lette at finde for både medarbejderne selv og lederne.

Det intelligente organisationsdiagram

Organisationsdiagrammet viser relationerne mellem afdelingerne. Hvordan er organisationen bygget op, og hvilken relation har afdelingerne?

Diagrammet er interaktivt og indeholder mange muligheder for at finde frem til relevante informationer. I kan hoppe direkte til afdelingens, lederens og medarbejdernes informationer fra diagrammet. Samtidig kan I bevæge jer op og ned i organisationstræet, vælge at se diagrammet i to eller tre niveauer og vælge at se afdelingslederen eller alle medarbejderne.

Persondiagrammet

Persondiagrammet viser relationerne mellem medarbejderne. Hvem er leder for hvem? Det styres af personrelationerne og er derfor altid opdateret.

I kan se, hvor personerne er placeret i hierarkiet og hvor mange led der er under hver person.

Point-in-Time Arkitektur (PiTA)

CUBES er bygget på en Point-in-Time Arkitektur. Det betyder, at I altid har indsigt i alle data, som er oprettet, redigeret og slettet i systemet. I kan altså spore alle ændringer: Hvem har ændret hvad og hvornår?

Dette er en vigtig faktor i dokumentationen af jeres HR data og altafgørende for at være i compliance med den nye persondataforordning. Samtidig giver det jer mulighed for at bruge HR data strategisk i jeres organisation.

I kan sammenligne data over tid og analysere tendenserne i jeres medarbejderstabs udvikling. Dette gælder både demografiske statistikker, lønudvikling, kompetenceudvikling og medarbejderomsætning.

Sprog, valuta og kultur

CUBES kan let bruges i internationale organisationer, der opererer i forskellige lande. Hver bruger kan selv bestemme, hvilket sprog, valuta og kultur (formater), personen ønsker at se systemet i. Det reducerer misforståelser ved manglende oversættelser og forskellige dato- og dataformater.

Notifikationer og rapporter

HR processerne i CUBES styres gennem notifikationer. Notifikationerne kan ses på aktivitetsdashboardet i CUBES, ligesom der også sendes notifikationer via e-mails til relevante medarbejdere. Vi sørger for at skræddersy jeres notifikationer, så de passer til jeres processer. I kan selv definere teksten i de e-mails, som skal sendes ud, hvem de skal sendes til, og hvornår de skal sendes.

CUBES kan udvikle rapporter på alt data, der findes i systemet. Rapporterne viser data for en ønskede periode eller for en præcis dato. Rapporterne kan bruges til at skabe og sammenligne statistikker. De kan gøres tilgængelige for bestemte medarbejdergrupper og er skræddersyet efter jeres behov.

Kalender

CUBES kalendermodul gør det muligt for internationale virksomheder at få et overblik over f.eks. nationale helligdage i de forskellige lande.