ON/OFF BOARDING

Effektivt og strømlinet HR

Vores on/offboarding moduler hjælper jer med at holde styr på medarbejdernes data, dokumenter og aftaler. I kan altid følge historikken på medarbejdernes HR cyklus, og I kan bruge disse data til at lave overordnede statistikker på organisationsniveau til mere strategisk HR arbejde:

  • Se medarbejdernes ansættelseshistorik og dokumenter
  • Få konstant opdaterede CV og certifikater
  • Hold styr på medarbejdernes aftaler og tilhørsforhold

 

Ansættelseshistorik og dokumenter

Med dette modul har I altid overblik over medarbejdernes ansættelseshistorik. I har mulighed for at tilknytte titler, beskrivelser, datoer, filer osv. til alle dokumenter.
Som leder har du overblik over medarbejdernes ansættelser, som tydeliggør om der mangler vigtige og obligatoriske dokumenter.

I behøver ikke holde styr på diverse mapper og fysiske dokumenter. Det hele ligger i CUBES og er hurtigt og let at finde.

CV og certifikater

Med modulet, CV og certifikater, har I altid opdaterede CV'er. I bestemmer selv, hvilke kategorier I vil have (jobs, uddannelse, kurser osv.), og I kan tilføje titler, beskrivelser og filer.
Under certifikater kan I sætte udløbsdatoer på, så medarbejderen og lederen får en reminder, når det er tid til at forny certifikatet.

Modulet er integreret med vores kursusmodul. På den måde bliver CV'et automatisk opdateret, når medarbejderen har gennemført et kursus.

Aftaler og overenskomster

Under medarbejdernes aftaler kan I se, hvilke aftaler der er indgået med medarbejderen. Det kan f.eks. være pensionsaftaler, overenskomster, forsikringer og tillæg.
I kan altid se historikken på medarbejderens aftaler samt tilføje/forny aftaler.

Grupper og fagforeninger

Få komplet overblik over alle grupper, som er tilknyttet organisationen. I kan f.eks. oprette forskellige fagforeninger, a-kasser eller forskellige medarbejdergrupper såsom en kulturklub.
I hver gruppe kan I tilføje titler, ansvarlige personer, beskrivelser, links, filer osv. I kan hurtigt se, hvem der er med i gruppen og sende dem alle en mail på én gang. På denne måde er det let at give alle besked, hvis der sker relevante opdateringer på gruppen.

Formular

CUBES formularmodul kan bruges til forskellige HR processer. I bestemmer selv, hvilke felter, der skal være med i formularen. Efter den er udfyldt sendes den gennem et godkendelsesproces. I kan f.eks. lave en personalerekvisition, hvor en leder skal godkende en ny ansættelse. Den kan også bruges som afregning, hvor en leder eller HR skal godkende ens rejseudlæg og kørselspenge.