FERIE OG FRAVÆR

Med CUBES' ferie- og fraværsmodul kan du nemt og enkelt bevare overblikket over sygdom, ferie og andet fravær på alle medarbejdere i virksomheden

  • Få automatiseret jeres ferie- og fraværssystem og undgå manuel fraværshåndtering, som er tidskrævende og skaber forsinkelse i godkendelsesprocessen
  • Registrér og godkend sygdom, ferie, barsel og andet fravær på få sekunder
  • Undgå unødvendige henvendelser til HR og ledere
  • Få nemt et komplet overblik over ferie og fravær på alle medarbejdere, og hold styr på, hvor mange feriedage en medarbejder har tilbage, og hvor mange sygedage der er registreret
  • Skræddersy modulet efter dine behov - tilføj fx flere lokale kalendere og opret forskellige ferie- og fraværstyper
  • Få automatisk en mail ved oprettelse og godkendelse af ferie og fravær
  • Hent ferie- og fraværsrapporter direkte fra modulet
  • Benyt CUBES’ ferie- og fraværsmodul direkte fra din smartphone, tablet eller PC

Skab overblik med en automatiseret ferie- og fraværsproces

Med CUBES’ interaktive ferie- og fraværsmodul automatiseres jeres ferie- og fraværsprocesser. Det mindsker manuelt og administrativt arbejde og frigiver ressourcer for leder og HR.
Fraværsdata kan desuden eksporteres automatisk til jeres lønsystem.

I får en organiseret fraværsproces, som gør det let at følge op på registreret sygdom og på ferieforespørgsler. I får nemt et komplet overblik over, hvor mange sygedage der er registeret, og hvor mange feriedage en medarbejder har til gode, hvilket mindsker arbejdsbyrden og frustrationer for ledere, medarbejdere og HR.

HR og leder kan samtidig skræddersy modulet til netop deres og virksomhedens behov ved for eksempel at tilføje flere lokale ferie- og fraværskalendere med unikke regler gældende for den enkelte kalender, og oprette forskellige ferie- og fraværstyper. Det sikrer, at brugeren får et fleksibelt og brugervenligt system.

Selvbetjent ferie- og fraværshåndtering

En medarbejder kan selv registrere sygedage og sende forespørgsel om ferie, orlov mm. direkte på sin personlige forside i CUBES HR, hvorefter der automatisk sendes en e-mail til den relevante leder og HR. Leder og HR får som følge af dette et komplet overblik over registreret sygdom, samt brugte og resterende feriedage.

Godkendelsesprocessen bliver automatisk sat i gang, når en ferieforespørgsel eller andet fravær registreres i systemet. Straks efter vil nærmeste leder blive notificeret via e-mail om, at han eller hun kan godkende ferie eller fravær. Systemet hjælper således lederen med at følge op og få et komplet overblik, hvilke medfører at kommende projekter og fremtidige arbejdsopgaver bliver lettere at tilrettelægge.

En leder kan ligeledes på sin personlige forside nemt og hurtigt tilføje eller godkende ferie og fravær samt sygemelde/raskmelde på vegne af medarbejdere.

Fraværsrapporter

I CUBES’ ferie- og fraværsmodul kan I hente skræddersyede fraværsrapporter, som giver jer en værdifuld indsigt i sygdom, ferie og andet fravær på alle medarbejdere i virksomheden. I kan hurtigt få et indblik i fraværsmønstre og potentielle problemområder, og ud fra disse data kan I lave nødvendige justeringer, før en situation forværres.

Skab en god medarbejderoplevelse

CUBES digitale ferie- og fraværsmodul giver en god medarbejderoplevelse og sikrer en nem, konsekvent og strømlinet fraværshåndtering.

Dashboard

I CUBES’ dashboard, som kan tilgås fra Leder og HR’s personlige forside, kan Leder og HR følge med i hvor mange syge- eller feriedage der er brugt, se fraværsstatistikker på alle medarbejdere, se mønstre i fravær og meget mere. Det er ligeledes muligt at skræddersy dashboardet efter, hvilke elementer I ønsker at få vist.

Benyt ferie- og fraværsmodulet fra enhver enhed

Ferie- og fraværsmodulet kan benyttes fra enhver enhed, som gør det nemt og brugervenligt at registrere og godkende ferie og fravær på mobil, PC eller tablet.