PLANLÆGNING

Få indsigt i jeres medarbejderressourcer

CUBES hjælper jer med at planlægge jeres medarbejderressourcer.
Medarbejderne kan let oprette ferie og fravær samt registrere deres tidsforbrug. Samtidig får både ledere og medarbejdere et godt oversigtsbillede af fraværet og timeregistreringen. Disse data kan både bruges til lønsystemet og indsigtsfulde statistikker.

  • Simpelt og enkelt ferie og fraværsregistrering
  • Se medarbejdernes arbejdstider og lav statistikker over, hvad de bruger timer på
  • Se fremad og indsæt stedfortrædere ved fraværende personer

Ferie og fravær

Med CUBES' unikke ferie- og fraværsmodul kan du nemt og enkelt bevare overblikket over sygdom, ferie og andet fravær på alle medarbejdere i virksomheden. Det er et af markedets mest fleksible løsninger, som kan tilpasses præcis jeres behov.

CUBES HR automatiserer jeres ferie- og fraværssystem, så I undgår manuel fraværshåndtering, der er tidskrævende og skaber forsinkelse i godkendelsesprocessen.

I definerer selv, hvilke kalendere og fraværstyper I skal bruge. Derudover kan I selv rette indstillingerne til hver enkelt fraværstype: Skal den tælle i timer eller dage? Hvilken farve skal den have? Skal der kobles bevillingerne til typen? osv.

Leder, HR og medarbejder får automatisk en mail ved oprettelse og godkendelse af ferie og fravær og medarbejderne kan selv holde øje med deres fravær og se, hvad der er oprettet, og hvad der er godkendt. Med CUBES' ferie- og fraværsmodul får lederne et komplet overblik over sine medarbejders fravær, som kan bruges til planlægning af opgaver. Det er ligeledes muligt at hente ferie- og fraværsrapporter direkte fra modulet.

Tidsregistrering

CUBES tidsregistrering har en brugergrænseflade, der giver indsigt i medarbejdernes timer og hvad de er brugt på.
Modulet indeholder flere forskellige muligheder, som I kan vælge imellem:

  • I kalendervisningen får I overblik over medarbejdernes timekort og deres status
  • I har et godt oversigtsbillede over, hvad der er blevet brugt tid på og hvornår
  • I kan let følge med i medarbejdernes flextimer

Stedfortrædere

I CUBES har I mulighed for at indsætte stedfortrædere. Det er simpelt, og I kan definere præcis, hvilken periode det skal være gældende for samt hvilke moduler, stedfortræderen skal dække. Skal stedfortræderen f.eks. kun overtage kontakten omkring fravær eller MUS-samtaler?

Eksempler på brug af modulet:
- En chef skal altid kontaktes gennem en sekretær
- En medarbejder skal snart overtage en leders stilling
- En person skal godkende fravær for en leder
- Eller en person skal være stedfortræder mens lederen er på ferie

Profiluge

Med modulet, profiluge, har I mulighed for at lave mere præcise tids- og fraværsregistreringer.
I kan lave forskellige profiluger til forskellige medarbejdergrupper som f.eks. deltidsmedarbejdere, nattearbejdere, aftensarbejdere osv.
Tidsregistreringen og fraværsmodulet læser på disse profiluger, så antallet af fraværstimer og -dage bliver beregnet helt præcist.

Personstatus

CUBES holder styr på medarbejdernes status. Systemet viser om medarbejderen er på arbejde eller fraværende. Man kan også se om personen er på ferie eller har andet fravær.
På denne måde har I overblik over jeres medarbejderstab, og medarbejderne kan let finde frem til, hvem der er tilgængelige og på arbejde.

Kantineordning

Med CUBES kan I planlægge jeres kantineordning, så køkkenchefen ved præcis, hvor mange der skal handles ind til. Det giver overblik til køkkenet og mindsker madspild.

Modulet er nemt at bruge - medarbejderne klikker blot på de dage i kantinekalenderen, hvor de ikke spiser med. Efterfølgende kan køkkenpersonalet udtrække en rapport, der viser, hvor mange der spiser med på en bestemt dag. Enkelt og simpelt!