ON/OFF BOARDING

Som arbejdsgiver kan du nemt sikre en god preboarding, onboarding og offboarding af medarbejdere, som skaber succes for din virksomhed

  • Få CUBES' automatiserede og enestående onboarding- og offboardingmodul, som skaber effektivitet og giver et strømlinet HR
  • CUBES HR notificerer alle involverede parter om deres opgaver og ansvarsområder
  • Du får et sikkert offboarding forløb, som lever op til GDPR og reducerer risici og omkostninger
  • Du får et onboardingforløb, som sikrer engagement, motivation og fastholdelse af din nye medarbejder
  • Underskriv alle dokumenter digitalt
  • Få et workflow, der kan tilpasses virksomheder med selv avancerede arbejdsprocesser

Automatiserede boardingprocesser

CUBES automatiserer og strømliner jeres boardingprocesser så HR, leder, IT, løn og andre relevante funktioner får forberedt og udført alle relevante opgaver, der opstår i forbindelse med, at en medarbejder starter eller stopper.

Vi sikrer en enkel gennemarbejdet preboarding og onboarding, som reducerer stressniveauet, sikrer fastholdelse, produktivitet, engagement og motivation. Et effektivt boardingprogram letter også byrden for eksisterende medarbejdere, og sikrer at det bliver mindre tidskrævende at få en ny kollega ombord.

CUBES HR leverer ligeledes en sikker offboardingproces, som reducerer risici og omkostninger, og sikrer, at I lever op til GDPR.

Et gennemarbejdet boardingprogram skaber et godt førstehåndsindtryk og vil uden tvivl skabe succes for både arbejdsgiver og medarbejder.

Notifikationer

Når en onboarding- eller offboardingproces begynder, får HR, ledere, IT og løn automatisk en notifikation, som beskriver konkrete opgaver og ansvarsområder.

Under en onboardingproces kan en notifikation eksempelvis minde HR eller leder om at bestille en ny computer, gøre kontorpladsen klar, indkøbe blomster og booke introduktionsmøder samt meget mere.

I CUBES HR kan HR og leder skræddersy, hvilke informationer, konkrete retningslinjer samt tjeklister der skal sendes til den enkelte person under en onboarding- eller offboardingproces, og HR og leder kan skræddersy rækkefølge og tidspunkt for udsendelse af notifikationer.

CUBES sørger ligeledes for, at der automatisk sendes en reminder til de ansvarlige personer, som har en opgave, der mangler at blive udført.

Preboarding

Preboarding har en altafgørende betydning for hele oplevelsen af onboardingen for den nye medarbejder, og processen løber, fra der skrives under på ansættelseskontrakten og til den første dag på jobbet.

Med CUBES kan du automatisere og digitalisere boardingprocesserne og få nyansatte involveret i virksomhedsrelaterede aktiviteter, tilmelde dem til relevante kurser og oplæringsforløb etc., så de hurtigt bliver klar til den nye stilling.

Du kan sikre, at din medarbejder får viden og redskaber, som vedkommende har brug for til at udfylde sin rolle. Disse redskaber øger produktiviteten og engagementet, og din nye medarbejder skaber hurtigere værdi for virksomheden.

Onboarding

Med en god onboardingproces sikrer du, at din nye medarbejder tilegner sig den viden, de færdigheder og den adfærd, der skal til for at få en god start og skabe værdi for virksomheden.

CUBES leverer et automatiseret workflow, som gør onboardingprocessen af nye medarbejdere nem, hurtig og effektiv. Vi sikrer, at alle relevante parter, såsom HR, leder IT og løn, bliver informeret om alle relevante opgaver, og vi hjælper dig med at sikre, at alt er på plads, til når den nye medarbejder starter i sit nye job.

CUBES sikrer også, at intet bliver overset eller glemt i processen. Vi sender notifikationer til ansvarlige om opgaver, der mangler at blive udført for at sikre, at en given deadline bliver overholdt.

Offboarding

CUBES sikrer en god offboarding-oplevelse for både HR, arbejdsgiver og medarbejder.

Med CUBES HR får du en automatiseret og sikker offboarding proces, der reducerer risici og omkostninger, og sikrer at I lever op til GDPR.

Når en medarbejder forlader en virksomhed, vil alle relevante personer modtage en notifikation, som beskriver konkrete opgaver og ansvarsområder.

I sikrer som følge af dette, at adgange til diverse systemer bliver lukket ned, at adgangskoder ændres, at virksomhedens effekter, såsom nøgler, adgangskort, bærbare og pc’ere, inddrages, at licenser aflyses, og at interne sider, organisationsdiagrammer, intranet og brochuremateriale bliver opdateret.

Med CUBES HR medfølger ligeledes en automatisk anonymiseringsfunktion med automatiske sletteregler til at anonymisere personhenførbare data. I skal derfor ikke bruge tid og resurser på at sikre, at en medarbejder er korrekt anonymiseret, og at I lever op til GDPR. Med CUBES HR er I i gode hænder gennem hele offboardingprocessen.

Digital underskrift

I boardingprocessen kan medarbejder, leder og HR-administrator nemt underskrive dokumenter digitalt, eksempelvis ansættelseskontrakter, pensionsaftaler, kurser og udlevering af effekter - alt sammen på deres smartphone, tablet eller PC. Underskriver modtaget et link pr. e-mail eller pr. SMS og kan herefter underskrive digitalt med det samme. De underskrevne dokumenter opbevares automatisk i CUBES HR, og her kan de nemt og enkelt tilgås efter behov. Digital underskrift øger hastigheden i godkendelsesprocessen og minimerer behovet for at printe, postforsende og arkivere dokumenter.

Ansættelseshistorik og dokumenter

Med dette modul har I altid overblik over medarbejdernes ansættelseshistorik. I har mulighed for at tilknytte titler, beskrivelser, datoer, filer osv. til alle dokumenter.
Som leder har du overblik over medarbejdernes ansættelser. Det tydeliggør om der mangler vigtige og obligatoriske dokumenter.

I behøver ikke holde styr på diverse mapper og fysiske dokumenter. Det hele ligger i CUBES HR og er hurtigt og let at finde.

CV og certifikater

Med modulet CV og certifikater har I altid opdaterede CV'er. I bestemmer selv, hvilke kategorier I vil have (jobs, uddannelse, kurser osv.), og I kan tilføje titler, beskrivelser og filer.
Under certifikater kan I sætte udløbsdatoer på, så medarbejderen og lederen får en reminder, når det er tid til at forny certifikatet.

Modulet er integreret med vores kursusmodul. På den måde bliver CV'et automatisk opdateret, når medarbejderen har gennemført et kursus.

Aftaler og overenskomster

Under medarbejdernes aftaler kan I se, hvilke aftaler der er indgået med medarbejderen. Det kan f.eks. være pensionsaftaler, overenskomster, forsikringer og tillæg.
I kan altid se historikken på medarbejderens aftaler samt tilføje/forny aftaler.

Grupper og fagforeninger

Få et komplet overblik over alle grupper, som er tilknyttet organisationen. I kan f.eks. oprette forskellige fagforeninger, a-kasser eller forskellige medarbejdergrupper såsom en kulturklub.
I hver gruppe kan I tilføje titler, ansvarlige personer, beskrivelser, links, filer osv. I kan hurtigt se, hvem der er med i gruppen og sende dem alle en mail på én gang. På denne måde er det let at give alle besked, hvis der sker relevante opdateringer på gruppen.

Formular

CUBES formularmodul kan bruges til forskellige HR-processer. I bestemmer selv, hvilke felter, der skal være med i formularen. Efter den er udfyldt, sendes den gennem et godkendelsesproces. I kan f.eks. lave en personalerekvisition, hvor en leder skal godkende en ny ansættelse. Den kan også bruges som afregning, hvor en leder eller HR skal godkende ens rejseudlæg og kørselspenge.