UDVIKLING

Styrk jeres Talent management

CUBES udviklingsmoduler skaber effektiv og struktureret processer for Talent Management. I får overblik og indsigt i organisationens kompetencer, potentialer og talenter.
Brug modulerne som hjælperedskaber til at udvikle og forbedre organisationens medarbejderressourcer.

  • Se visuelle gap-analyser af kompetencerne
  • Lav mål og udviklingsplaner for medarbejderne
  • Vurdér og evaluér medarbejderne for at sætte fokus på talenterne

Samtaler

I CUBES kan I håndtere alle former for samtaler: MUS, LUS, 3-måneders samtale, sygefraværssamtaler osv.
Moduler kan hive data fra andre moduler og tilføje dem til samtaleskabelonen. Det vil sige, at I kan se medarbejderens mål, kompetencer og udviklingsaktiviteter, mens I forbereder jer til samtalen. Samtalen kan bruges til at evaluere på tidligere aktiviteter samt rette eller oprette nye udviklingstiltag.
Vi hjælper jer fra start til slut i samtaleprocessen. Medarbejdere og ledere får notifikationer ved oprettelse af samtale, der automatisk bliver tilføjet til deres kalendere. De får notifikationer ved den indsatte opfølgningsdato og personerne godkender samtalen i den rigtige rækkefølge.

Kursusadministration

I kursusmodulet kan I oprette alle jeres kurser. Hvis I sætter datoer på sørger modulet automatisk for, at der bliver sendt reminders og notifikationer ud til deltagerne. I kan også foreslå personer til kurset, tilføje personer som koordinatorer, og jeres medarbejdere kan selv søge om at deltage.
Efter kurset kan I se, hvem der har deltaget og bestået, hvis der har været en eksamen. Kursus og evt. beviset bliver automatisk tilføjet til medarbejdernes CV.

Kompetencestyring og -profiler

Opnå det fulde overblik over organisations kompetencer.

Med CUBES kompetencestyring kan I oprette jeres eget kompetencekatalog og -profiler.
Når medarbejderen er evalueret på relevante kompetencer og tilknyttet en profil, kan I se en gap-analyse. Her får I visualiseret, hvor godt medarbejderens kompetencer matcher profilens kompetencer.
Det er samtidig muligt at sammenholde kompetencer på tværs af afdelinger og projektgrupper. Her kan I opstille, hvor mange medarbejdere der skal have bestemte kompetencer for at leve op til afdelingens kompetencemål.

I får det komplette kompetenceværktøj til at få overblik og indsigt i organisationens kompetencer. Kompetencedata kan trækkes ud i rapporter, så de kan bruges til at arbejde med HR analytics: Har organisationen de kompetencer, der er nødvendige fremadrettet? Stiger kompetenceniveauet nok hvert år?

Vurderinger

Med CUBES vurderinger har I mulighed for at arbejde strategisk med HR. Gode vurderinger synliggør talenterne i organisationen, og gør det muligt at sætte fokus på dem og derved være i stand til at fastholde dem. Det er en vigtig del af Talent Management, hvor fokus er på medarbejdernes potentiale.

Evalueringer 90°, 180°, 360°

Lav evalueringer med jeres medarbejdere og sammenlign jeres svar. I vælger, hvor mange niveauer og hvor mange deltagere, der skal være med i evalueringen.
Efter slutdatoen kan I se en opgørelse over, hvor godt jeres svar matcher.

Personlig udviklingsplan

I CUBES kan I lave udviklingsplaner for alle medarbejderne. Hvad skal medarbejderen igennem af udviklingsaktiviteter for at opnå nye mål, kompetencer og forfremmelser?
Medarbejderne får automatisk notifikationer på forsiden, når de er tæt på en deadline eller opfølgningsdato for aktiviteten. Modulet er et godt værktøj til udvikling af medarbejderne, da det sørger for at leder og medarbejder udarbejder en plan med specifikke mål.